ดาวน์โหลดฟรี!! แบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

คุณครูเคยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ๆ กันมั้ยครับ ว่าเด็กแต่ละคนมีบุคลิก พฤติกรรมที่แตกต่างกัน บางกลุ่ม ชอบเจรจาพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในขณะที่บางกลุ่มชอบแยกตัวออกไป หากมองให้ดี บุคลิกที่แตกต่างกันนี้ มีทฤษฎีบุคลิกภาพที่สามารถให้คำตอบได้ นั่นคือ Introvert Extrovert และ Ambivert

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบทดสอบ ลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ทฤษฎีบุคลิกภาพ Introvert

เป็นพวกชอบเก็บตัว มองภายนอกคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ขี้อาย และ แอบดื้อเงียบในบางที ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมสักเท่าไร เพราะต้องใช้พลังงานกับการเข้าสังคม จึงมักไม่ชอบทำกิจกรรมที่ออกแรงและอยู่ร่วมกับคนกลุ่มมาก ๆ ขาดทักษะของการเข้าสังคม และพัฒนาด้านอารมณ์ต่าง ๆ มีโอกาสจะถูกรังแกหรือบูลลี่ (Bully) จากเพื่อนร่วมห้องได้ เป็นคนคิดฟุ้งซ่าน เก็บทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจมาคิดมากทำให้เก็บกด และมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าเด็กบุคลิกอื่น ๆซึ่งเด็กกลุ่มนี้ชอบทำงานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม หากทำงานมักไม่มีปากมีเสียงและไม่มีส่วนร่วมเท่าไหร่นักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ฉลาด แต่อาจจะมีพัฒนาการที่ช้า จากบุคลิกที่เป็น

ทฤษฎีบุคลิกภาพ Extrovert

กลุ่มนี้ตรงกันข้ามกับกลุ่มแรก คือไม่ชอบอยู่คนเดียว เป็นเด็กที่ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าสังคมหรืออยู่กับเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่ จะรู้สึกเฉาเป็นพิเศษเมื่อต้องอยู่บ้านหรืออยู่คนเดียว จึงมักเห็นเด็กเหล่านี้ อยู่ในกลุ่มทำกิจกรรม เล่นกีฬา หรือ ชมรมกิจกรรมนักเรียน ซึ่งการไม่ชอบอยู่คนเดียวมากเกินไป มักจะปรับตัวให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองยาก ทำให้มีแนวโน้มเป็นโรคกลัวการอยู่เดียว (Autophobia) ซึ่งยิ่งทำให้ไม่กล้าออกไปทำอะไรตามลำพัง และอาจส่งผลต่อหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ และอนาคตได้ การเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี ในที่สุดแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกปลอดภัย และจิตใจที่สงบนั้นต้องเริ่มที่ตัวเอง

ทฤษฎีบุคลิกภาพ Ambivert

เป็นลูกผสมระหว่าง Introvert และ Extrovert คือ เป็นคนปรับตัวได้ตามสถานการณ์ สามารถเข้าสังคมและทำกิจกรรมกับผู้อื่น เป็นผู้ฟังและผู้สื่อสารที่ดี ซึ่งในบางครั้งต้องการเวลาให้กับตัวเอง พฤติกรรมของคนประเภท Ambivert จะเอนเอียงไปทาง Introvert หรือ Extrovert มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้น ดังนั้นบุคลิกแบบ Ambivert จึงถือว่าเป็นบุคลิกที่ปรับตัวเก่ง รู้จักที่จะอยู่ด้วยตนเองและไม่กลัวการเข้าสังคมเมื่อต้องทำกิจกรรมกับผู้คนรอบข้าง ถือว่าเป็นบุคลิกที่สมดุลมากที่สุดใน 3 บุคลิกที่กล่าวมา

ทฤษฎีบุคลิกภาพ Introvert Extrovert และ Ambivert โดย คาร์ล กุสทัฟ ยุง เป็นนักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส ผู้ก่อตั้งสำนักจิตวิทยาวิเคราะห์ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อจิตเวชศาสตร์และศาสนา วรรณกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องมาก เขากล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า ทุกคนมีแนวโน้มจะเป็นทั้งคนเก็บตัว (Introvert) และแสดงตัว (Extrovert) ซึ่งการตีกรอบบุคลิกภาพตัวเองให้เข้ากับแม่แบบบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป ทำให้บุคลิกภาพขาดความสมดุล คนที่ใช้ชีวิตด้วยทัศนคติสุดโต่งด้านเดียวมามาก ถึงเวลาหนึ่งจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองกลวงเปล่า อึดอัด คับข้องใจ มีอะไรขาดหายไม่สมบูรณ์ และเพื่อตรวจสอบว่าเด็ก ๆ ของคุณครูมีบุคลิกแบบไหน ลองนำแบบทดสอบ ไปทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ กันนะครับ

ดาวน์โหลดแบบทดสอบ : https://www.aksorn.com/knowledgesheet-in-am-ex

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่