หน้าแรก ดาวน์โหลด แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

581
0
แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่าง รายงานการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ ไฟล์ docx. และ pptx. ปรับแก้ได้ ผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าครับ เครดิต คุณครูเกรียงไกร ทองเรียม Facebook Prince NineKant

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงานการอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา Facebook Prince NineKant

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here