ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ Minnie teacher
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ Minnie teacher

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม ว pa ข้าราชการครู ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานว pa ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ Minnie teacher

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA )  รายงาน PA สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่าง รายงานนี้เป็นตัวอย่างสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 โดย นางสาวธันย์ชนก จันทะบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 ของนางสาวธันย์ชนก จันทะบุตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการประเมินเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ไฟล์ที่ได้ประกอบด้วย

  • รายงานการพัฒนาตามข้อตกลง (ชำนาญการ)
  • PA 2/ส แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ชำนาญการ) ทำ 3 เล่ม สำหรับกรรมการทั้ง 3 ท่าน
  • PA 3/ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง (ชำนาญการ)

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วpa แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa doc ไฟล์ word ด้ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณตัวอย่างไฟล์จากเพจ Minnie teacher

ตัวอย่างไฟล์รายงาน PA

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ Minnie teacher
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ Minnie teacher
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ 6
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ 7
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ 8

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบประเมิน PA

ขอบคุณที่มา Minnie teacher

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี , โท , เอก ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม (รวม ๔ วิชา) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บทความถัดไปแนวทางการยกระดับการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ ให้เหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่า 30% ตาม โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่