ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างและแนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว หนือแผนการสอนหน้าเดียวสร้างอัจฉริยะภาพเด็กไทยได้มหัศจรรย์ ด้วย Active Learning + ระเบิดจากข้างใน โดยแผนการสอน เขียนสั้นๆหน้าเดียวพอ รายละเอียดไปว่ากันตอนสอนจริง อย่าให้มันยุ่งยากสำหรับครู เน้นสอนจริงมากกว่าสร้างหลักฐานโดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้ และหากคุณครูต้องการตัวอย่างไฟล์แผนการสอนหน้าเดียว Active Learning สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาคนรอบด้านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เนื้อหาจำเป็น

สอดคล้องชีวิตจริง เรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตได้ทันที

ชิ้นงาน / ภาระงาน

ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในหลากหลายรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้

ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทุกขั้นตอน

วิธีการวัดผล

ตามสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคน เรียนอย่างไรวัดผลอย่างนั้น

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 7

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning  โดยครูครรชิต มนูญผล
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 8
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 9
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning  โดยครูครรชิต มนูญผล
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 10
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning  โดยครูครรชิต มนูญผล
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 11
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning  โดยครูครรชิต มนูญผล
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว Active Learning โดยครูครรชิต มนูญผล 12

ที่มา โดยครูครรชิต มนูญผล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่