ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 เครดิตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 เครดิตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 เครดิตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เผยแพร่ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม เมื่อได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามประเด็น ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง ครู สายงานการสอน พร้อมขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 สำหรับประกอบเป็นหลักฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ขอบคุณที่มา : คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่