แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม การเขียนย้ายครู 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc เครดิตไฟล์ Kokojakkie Jakkiekoko
แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม การเขียนย้ายครู 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc เครดิตไฟล์ Kokojakkie Jakkiekoko

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม การเขียนย้ายครู 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc เครดิตไฟล์ Kokojakkie Jakkiekoko

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5.1 และ ตัวชี้วัด 5.2 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม ามารถดาวน์โหลดประกอบเอกสารการย้ายครู ปี 2566 รายละเอียดดังลิงก์ด้านล่างครับ ดาวน์โหลดฟรี โปรดศึกษาตัวชี้วัดและคะแนน การพิจารณาย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ)

ตัวชี้วัด 5.1 การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ( 5 คะแนน)

ตัวชี้วัด 5.2 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรมสัมมนา ตามข้อ 5.1 ไปใช้ในการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด (5 คะแนน)

ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม การเขียนย้ายครู 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc เครดิตไฟล์ Kokojakkie Jakkiekoko
แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม การเขียนย้ายครู 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc เครดิตไฟล์ Kokojakkie Jakkiekoko

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : ครูหมีมั่วซั่ว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่