แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงาน การใช้หลักสูตรปฐมวัย เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด
แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงาน การใช้หลักสูตรปฐมวัย เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงาน การใช้หลักสูตรปฐมวัย เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด

การนำหลักสูตรไปใช้จำต้องเป็นขั้นตอนตามลำดับ นับแต่ขั้นการวางแผน และเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นต่อมาคือการดำเนินการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ นับแต่การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การบริการวัสดุหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการนำหลักสูตรไปใช้ และดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ส่วนขั้นสุดท้ายต้องติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ นับแต่การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะทำให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นบรรลุผลตามจุดหมาย และเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย และที่สำคัญที่สุดคือครูผู้สอน

แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงาน การใช้หลักสูตรปฐมวัย เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด
แจกฟรี!! ตัวอย่างรายงาน การใช้หลักสูตรปฐมวัย เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด

แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

เครดิต ครูบังอร ด่านกำจัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่