โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

ต่อเนื่องจากโครงการ Starfish Teachers Hero Season 1 

อ่านรายละเอียดโครงการ : bit.ly/3qd2lv8

โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

จากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี 2562 ได้สั่นสะเทือนวงการการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในโลกยุค New Normal นี้จะต้องเปลี่ยนไป คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ หลายคนได้เผชิญความท้าทายอย่างหนักในหลายมิติ 

ด้วย Starfish Education ที่มุ่งทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย และเห็นหัวใจที่แข็งแกร่งของคุณครูหลายๆ คนที่อยากลุกขึ้นมาเป็น Hero ทำอะไรเพื่อเด็ก ๆ ในสถานการณ์โควิด 

แต่ภารกิจนี้ท้าทายเกินว่าจะทำเพียงคนเดียว 

จึงเกิดเป็นโครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 รับสมัครคุณครู ให้จับมือแท็กทีมกันมา 3-4 คน เป็นทีม พร้อมกับไอเดียนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค New Normal ที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็นดังนึ้

  1. การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss)
  2. การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)
  3. การสร้างเสริมสุขภาวะ (Well-being)
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal 22
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal 23
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal 24

Timeline ของโครงการ 

หลังจากที่เปิดรับสมัครแล้ว มีทีมคุณครูส่งเข้าร่วมมาประกวดทั้งหมด 34 ทีม 

จาก 34 ทีม ทีมงาน Starfish ได้คัดเลือกมาจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งในแต่ละทีมมีจำนวนคุณครูทั้งหมด 39 คน มาจาก 20 โรงเรียน จาก 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS SEASON Η HERO E R 2 Project Starfish STARFISH EDUCATION STARFISH ACADEMY เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน เลย บุรีรัมย์ พร้อมปล่อยพลัง ให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศไทย กาญจนบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว 10 จังหวัด 20 โรงเรียน ครู 39 คน 10 นวัตกรรม ปัตตานี นราธิวาส"

10 นวัตกรรมของทีมครูฮีโร่ 

ทีมที่ 1 The Avengers “อรุ่มเจ๊าะ” 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 1 ได้ที่ : bit.ly/3cGN11W

อาจเป็นการ์ตูนรูป 3 คน และ เด็ก

ทีมที่ 2 NK Power

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 2 ได้ที่ bit.ly/3xeB3pO

อาจเป็นการ์ตูนรูป 4 คน และ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS HER Model ตั้งต้น Concept เรียนสนุก ด้วย Class Game ทีมที่ ครูแนะน้ำ เกม สถานการณ์ NK POWER นร.ทำภารกิจ (แบบฝกหัด) งานเดียว) นร.ส แบบฝึกหัด การ์ด วิชา IS และคณิต เหรียญ เหรียญ นร.นำเหรียญ ที่ได้รับมา แลกการ์ ต่าง วิธีการ เล่น baเรียน Final Tourna- ment รางแผน ปรับกลยุทธ์ Mini Tourna- ment เติมเต็ม เพิ่มประสิทธิภาพ L ของนวัตกรรม นวัตกรรม MISSION POSSIBLE GAME เรียนสนุก ปลุกไฟ เมื่อได้ใช้ Mission Possible ออกแบบให้ใช้ร่วมกับวิชาอื่นๆ ได้ ทังในรูปแบบ Online Offline ในการ์ดเกม เพิ่มวิธีการเล่น/คู่มือ การใช้เกม สำหรับเด็กให้สามารถ เล่นเองได้ ระบุช่วงชั้นของนักเรียนให้ชัดเจน/ กำหนดภารกิจตามบทเรียนที่ครูสอน ได้ NKPOWER NK POWER"

ทีมที่ 3 กล้าสอน KLA-SON

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 3 ได้ที่ bit.ly/3xgFr7y

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

ทีมที่ 4 Happy Kit

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 4 ได้ที่ bit.ly/3FLzXoJ

อาจเป็นการ์ตูนรูป 4 คน และ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS HER Model ตั้งต้น Concept นิทานส่งเสริมสุขภาวะ พัฒนาการและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง และ นักเรียนชั้นปรมวัย ทีมที่ ชวนหนูน้อยมานั่งฟัง นิทานแสนสนุก Happy Kit ให้พรตามคำขอและทำ Mission ต่อไป รืออาจหยุดพักผ่อน แล้วกลับ มาทำ Mission ต่อในวันถัดไป ให้หนน้อยขอพรวิเศษ 5ข้อเป็rการ เสริมแรงทางบอก เพื่อให้หนูน้อยทำ Mission ระหว่างฟังนิทานให้สำเร็จ หนังสือนิทาน ชุดนวัตกรรม เมื่อทำ Mission สำเร็จ ให้เลือก พรวิเศษที่อยากให้เกิดขึ้น เริ่มเล่านิทานและออกเดินทาง ทำภารกิจในเกาะมหัศจรรย์ ให้สำเร็จ ชุดของเล่น ธรรมชาติ STARFISH เติมเต็ม Mission Board เพิ่มประสิทธิภาพ ของนวัตกรรม นวัตกรรม: นิทาน HAPPY KIT ชุดนีทานล่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้าง พัฒนาการเพื่อหนูน้อยปรูมวัย ระวังเรื่องของเป้าหมายที่อาจจะ มาจากผู้ปกครอง ไม่ได้มาจาก ตัวเด็ก ผู้ปกครองต้องใช้วิธีการสังเกต ลูก เพื่อที่จะดูพัฒนาการ ของลูก Happy Kit"

ทีมที่ 5 HOPE 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 5 ได้ที่ bit.ly/3qZCAyP

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

ทีมที่ 6 TBN Teacher Hero

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 6 ได้ที่ bit.ly/3pbzRA7

อาจเป็นการ์ตูนรูป 3 คน และ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS HER Model Concept เปลี่ยนภูมิปัญญาตะกร้า ตั้งต้น สะพายหลัง (ส่องหา) ของคนกะเหรียง เป็นสื่อการเรียนรู้ให้ครอบครัวและ ชุมชน ทีมที่ TBN Teacher Hero เกิดการแพร่ระบาด โควิด-19 ในชุมชน นักเรียนแกนนำและคร จึงร่วมกันออกแบบ นวัตกรรม เพือเปลียนแปลงและ พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น NEXT นวัตกรรม "ส่องหา (ทำ)" อการนำภูมิปัญญามา พัฒนา ปรับเปลียนของใช้ ท้องถิ่นให้มีคุณค่า สร้างความรู้ให้กับ ครอบครัว และคนเนชุมชน นักเรียนแกนนำทีม เยาวชนคนกล้า นำ NEXT รู้ผ่านสื่อกิจกรรมใน "ส่องหา หา(ทำ)"ให้คนใน ให้คนใน ครอบครัวและชุมชน ข้องใจ ทำนองรักษ์ กระดังส่งสาร นิทานส่องเสียง (สูญ) กระติ๊บข้าวเรื่องราวสุขภาพ กระบอกไม้ไผ่ใส่ความรู้ ตะกร้าน้อยสอนล้างมือ ACADEMY STARFISH เติมเต็ม เพิ่มประสิทธิภาพ ของนวัตกรรม ส่องหา (ทำ) นวัตกรรมะ"ส่องหาปญญา (ทำ)" สองหาสงตม และสุขภาวะให้ชุมชน •สื่อการเรียนรู้ในส่องหา สามารถนำ ภูมิปัญญาท้องถื่น ที่เด็กสามารถหยิบขึ้นมาเป็น โจทย์ของชุมชนได้ นักเรียนสามารถสร้าง นวัตกรรมจากโจทย์ของ ชุมชนได้ TBN Teacher Hero"

ทีมที่ 7 Tani 3

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 7 ได้ที่ bit.ly/3r35cY0

อาจเป็นภาพวาดรูป 5 คน และ ข้อความ

ทีมที่ 8 ครูไทเลย

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 8 ได้ที่ bit.ly/3DRqCew

อาจเป็นการ์ตูนรูป 3 คน และ ข้อความ

ทีมที่ 9 MetamorCBE

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 9 ได้ที่ bit.ly/2Zep3YO

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS HER Model ตั้งต้น Concept MetamorCBE พัฒมนาชุดกิจกรรมทักษะความ คิด ฐานสมรรถนะให้ครูวิทย์ ปัญหา ทีมที่ วิธีแก้ ตัวครู ไม่เข้าใจ สมรรถนะ การคิด ช่องทางการใช้ MetamorCBE พัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้ฐาน สมรถlะสำหรับ Online ผลลัพธ์ Offline ครูได้ชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ SOLO Taxonomy การอธิบายโครงสร้างทางความคิ 10000111111 นักเรียนได้พัฒนา ทักษะการคิด STARFISH ACADEMY เติมเต็ม เพิ่มประสิทธิภาพ ของนวัตกรรม นวัตกรรม: ชุดภารจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด เพิ่มการวัดและประเมินผลจากที่ครู นำไปใช้ Focus Group เก็บ Feedback จากข้อแนะน้ำของคุณครูและผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน สามารถจัดทำในรูปแบบ Ebook เพื่อให้คุณครูใช้ เป็น Guidline ที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกวิชา MetamorCBE"

ทีมที่ 10 ปราสาทสด๊กก๊อกธม

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 10 ได้ที่ bit.ly/3nJX4JY

อาจเป็นการ์ตูนรูป 4 คน และ ข้อความพูดว่า "STARFISH TEACHERS HER Model ตั้งต้น Concept บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะผ่านกิจกรรมพาทัวร์ ปราสาทสด็กก๊อกธม MODEL ทีมที่ 10 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พาทัวร์ปราสาท สดักก๊อกธม ปราสาท สด๊กก๊อกธม มีกิจกรรม เรียนรู้ให้นักเรียน แบบ Online ด้วย Matterport ตั้งคำถามสำคัญในวิชา ข้นรวบรวมข้อมูล นักเรียนออกแบบ STARFISH ACADEMY เติมเต็ม เพิ่มประสิทธิภาพ ของนวัตกรรม พร้อมแนวทางอนุรักษ์ อย่างยังยิน นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้ ธานสมรรถนะผาน ปราสาท สด๊กก๊อกธม MODEL ใช้สื่อ เพิ่มเติมเพื่อให้มี สีสัน และเป็นภาพร่าง ต้นแบบ ระบุการวิธีการวัด ประเมินผล ปราสาท สด๊กก๊อกธม"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

Starfish Education ได้จัดงาน DEMO DAY เป็นงานรวมตัวทีมครูไทย หัวใจฮีโร่ทั่วประเทศ มานำเสนอ 10 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal ที่ได้ลงไปทำงานจริงกับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 

ซึ่งสิ่งที่พิเศษในวันงาน ก็คือ ทั้ง 10 ทีมจะได้รับการเติมเต็ม และได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษาของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ท่าน 

ได้แก่ 

  1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education
  2. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP (Thailand Education Partnership)
  3. ครูร่มเกล้า ช้างน้อย คุณครู Influencer มีผลงานในด้านการศึกษามากมาย จากโรงเรียนมัธยมดุสิตารามกรุงเทพฯ
  4. คุณผลิพร ธัญญอนันต์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)
  5. คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS

ซึ่งในแต่ละท่านก็ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจทีมคุณครูฮีโร่ทั้ง 10 ทีมดังนี้ 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

และในช่วงประกาศผลสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในงาน ซึ่งผลออกมาก็คือ … 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

ทั้งนี้ Starfish Education ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมอีกครั้งที่ได้รับรางวัลในโครงการ Teachers Hero ใน Season ที่ 2 ไป 

และ Starfish เชื่อว่าถึงแม้โครงการในปีนี้ จะจบลงไปแล้ว แต่เหล่าทีมครูฮีโร่ ยังคงมุ่งมั่นและตั่งใจในการทำนวัตกรรมกันต่อไป เพื่อส่งต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาให้เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียม 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่