หน้าแรก แท็ก Starfish Teachers Hero Season 2

แท็ก: Starfish Teachers Hero Season 2

โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

0
โครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ “บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย...

0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ "บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว