ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04008/ว1044 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ดังนี้

ตามที่ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้ดําเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีสรรถนะสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งจากผลการดําเนินโครงการ ในปีที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๒,๕๖๔ คน และมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินเป็นจํานวนมาก นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom โดยส่งแบบตอบรับและเข้าร่วมกลุ่ม Line

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๓. แจ้งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ ผ่านทาง Facebook Live เพจ “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร
บทความถัดไปบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่