สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ทั้งนี้ ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0″ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร

ปฏิทินงานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมกำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครผลงานวันที่ ๕ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
การจัดประชุมเสวนาวิชาการและงานแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คัดเลือกผลงานวันที่ ๑๔ สิงหาคม- ๓ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เว็บไซต์ สกศ.)
งานพิธีมอบรางวัลวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดีเด่นบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ของ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

         – ประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          – เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติผู้สมัคร แนวความคิดในการประกวด หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ รางวัลสำหรับการประกวด
          – ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498

บทความก่อนหน้านี้TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่