“อัมพร” มอบเขตพื้นที่ฯทำ รร.เป็นบ้านแห่งความสุข
“อัมพร” มอบเขตพื้นที่ฯทำ รร.เป็นบ้านแห่งความสุข

“อัมพร” มอบเขตพื้นที่ฯทำ รร.เป็นบ้านแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมกการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนท์ ว่า ตนได้สื่อสารทำความเข้าใจผู้บริหาร สพท.เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ คือ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบออนไซต์อย่างเต็มรูปแบบในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กได้มาโรงเรียนอย่างปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันเมื่อเปิดภาคเรียน 1 เดือนแล้วเราได้พบปัญหาในสถานศึกษา เช่น ความรุนแรงระหว่างนักเรียน การลงโทษนักเรียน ทรงผม เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น รวมถึงพบภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีมากขึ้น ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ต้องมีการปรับทัศนคติกันใหม่

จึงมอบแนวทางให้ สพท.ติดตามและทำความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด เพราะทราบดีว่าที่ผ่านมาการเรียนแบบออนไลน์กว่า 2 ปีอาจส่งผลให้พฤติกรรมระหว่างนักเรียนและครูยังไม่เข้าใจบริบทของการเรียนการสอนเท่าที่ควร ดังนั้นช่วงเวลา 3 เดือนของการเปิดภาคเรียนตนจึงอยากให้ครูตั้งหลักปรับบทบาทมาเป็นพ่อแม่คนที่สอง พักความเข้มข้นด้านวิชาการลง และสร้างบรรยากาศความสุขในห้องเรียนแก่เด็ก ทำให้โรงเรียนเป็นบ้านแห่งความสุข

“นอกจากโรงเรียนจะเติมทักษะด้านวิชาการเพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือโรงเรียนจะต้องทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขก่อน จากนั้นค่อยมีการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพราะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน นอกจากนี้ผมยังต้องการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาคนของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่แม้เด็กจะเหลือน้อยก็ไม่จำเป็นต้องไปยุบ แต่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้

สำหรับข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนเด็กเป็นศูนย์กว่า 200 แห่งนั้น การจะยุบโรงเรียนที่ไม่มีเด็กจะต้องมีการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและดูบริบทหลายอย่าง เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งได้รับบริจาคมา หรือเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น รวมถึงชาวบ้านช่วยกันสร้างมา ดังนั้นจะต้องมีการสำรวจข้อมูลโรงเรียนเหล่านี้และอาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามขณะนี้ภาพความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้เกิดขึ้น ผมจึงชู “สระแก้วโมเดล” ที่ประสบความสำเร็จให้เป็นตัวอย่างแก่ สพท.อื่น ๆ นำไปสู่การปฎิบัติ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หัวข้อ สร้างห้องเรียนค้นหาตัวตนด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร โดย Learn O Life
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่