หน้าแรก ข่าวการศึกษา กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน

กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน

กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน

1137
1
กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน
กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน

กสทช.อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป กสทช. อนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา 15 ช่อง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งผลการพิจารณาการขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศไทย โดยมีใจความว่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยใช้หมายเลขช่องความถี่วิทยุมัลติเพล็กซ์ที่ 1 3 4 และ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2. ให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดลอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่องรายการ

4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ปราศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ลงนามโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน
อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน
อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน
อนุมัติแล้ว ช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ 15 ช่อง ไม่เกิน 6 เดือน

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here