สสวท. เลื่อนประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ มีนาคม – เมษายน 63
สสวท. เลื่อนประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ มีนาคม – เมษายน 63

สสวท. เลื่อนประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ มีนาคม – เมษายน 63

สสวท. เลื่อนประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ มีนาคม – เมษายน 63 3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าเนื่องด้วยผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม สสวท. จึงขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ทั้ง 5 จุดอบรม คือ กรุงเทพฯ อุดรธานี บุรีรัมย์ เชียงใหม่ และ ตรัง โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ติดตามความคืบหน้าที่ http://pd.ipst.ac.th

สสวท. เลื่อนประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ มีนาคม – เมษายน 63 4

ขอบคุณที่มา : http://pd.ipst.ac.th/?p=4226

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่