หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 “ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค”

สพป.นราธิวาส เขต 2 “ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค”

สพป.นราธิวาส เขต 2 "ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค"

489
0
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2 "ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค"

สพป.นราธิวาส เขต 2 “ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค”

สพป.นราธิวาส เขต 2 "ครู คือฮีโร่ของนักเรียนทุนเสมอภาค" 8

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer :CCT)โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)ที่มีการเลือกประเภทความด้อยโอกาส”ยากจน” เข้าสู่ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ.กำหนด และดำเนินการจัดสรรเงินอุนหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ(นักเรียนทุนเสมอภาค)ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม(Proxy Means Test)

ในปีการศึกษา 2563 กสศ.ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจองครอยครัว บรรเทาอุปสรรคการเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาขีพ แบะพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

งานครู…มีมากกว่างานสอน…ชมภาพ

https://www.facebook.com/narathiwat2.go.th/posts/3204068856366908

ทุกท่านคะ..ขณะนี้ ผอ.โรงเรียน และครู สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 117 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอของจ.นราธิวาส ได้แก่ อ.สุคิริน แว้ง ตากใย สุไหงปาดี และสุไหงโก-ลก ได้..ลุย!! ลงไปในพื้นที่ มุ่งสู่บ้านของนักเรียน…เพื่อคัดกรองเด็ก บนแนวทางของการให้โอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ข้อมูต้อง ถูกต้อง โปร่งใส่ ยุติธรรมสภาพจริงที่ต้องรู้ให้เห็นกับตา…ครู นรา2 ใจเกินร้อย เพื่อเด็กน้อน ที่เรารัก

ยังมีอีกหลายแห่งในประเทศไทย ที่คุณครูทำงานกันอย่างมุ่งมั่น เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอม ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านทั่วประเทศ ที่ตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเด็กไทยครับ

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : แฟนเพจ สพป.นราธิวาส เขต 2

บทความก่อนหน้านี้ศธ. รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย “อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที”
บทความถัดไปคุรุสภาขยายเวลา ให้สถานศึกษา ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่