ข่าวการศึกษา

สพฐ.สรุปผลโพล การเรียนการสอนทางไกล รอบแรก น.ร.เข้าใจเนื้อหา65% มีความสุข 56%

สพฐ.สรุปผลโพล การเรียนการสอนทางไกล รอบแรก น.ร.เข้าใจเนื้อหา65% มีความสุข 56%

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประชุมได้รายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 -28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดสอบระบบการเรียนผ่านทีวีและระบบออนไลน์รอบแรก ซึ่งได้วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

โดยส่งคำถามผ่าน OBEC โพล 15 คำถาม ครอบคลุม 6 ด้าน คือ ความพร้อมของอุปกรณ์ การเข้าถึงระบบ บทบาทของครูและผู้ปกครอง การเรียนการสอน ความเข้าใจในเนื้อหา ความสุขของผู้เรียน และความพึงพอใจโดยภาพรวม ซึ่งมีผู้ตอบคำถาม 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 17,916 คน

โดยกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ กลุ่มครู จำนวน 7,320 คน ผู้ปกครอง 5,010 คน นักเรียน 4,296 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1,290 คน สำหรับคำตอบในกลุ่มที่เห็นด้วยทั้ง 15 ข้อ มีสูงถึงร้อยละ 50- 97  

โดยข้อที่เห็นด้วยสูงสุด คือ มีตารางเรียน หรือตารางสอน เพื่อการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 97 ครู 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนทางไกลร้อยละ 96 และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ

สำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางไกล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น ร้อยละ 94 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านการเรียนการสอนทางไกล มี 65% นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนทางไกล มี 67% นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนทางไกล มี56%

ส่วนข้อที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการเรียนกาสอนทางไกล ไม่เห็นด้วยร้อยละ 46
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมกับการเรียนการสอนทางไกล และนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนการสอนทางไกล ไม่เห็นด้วยร้อยละ 33 และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านการเรียนกรสอนทางไกล ไม่เห็นด้วยร้อยละ 35

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button