สทศ.เปิดยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์
สทศ.เปิดยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์

สทศ.เปิดยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์

ตามประกาศ สทศ. เรื่อง เลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 

(อ่านรายละเอียด)

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์ webmaster@niets.or.th

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
1.ใบคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ สทศ.)
2.บัตรประชาชน
3.ใบรายงานผลคะแนนสอบ (ถ้ามี)

**เพื่อให้สะดวกใช้เอกสารประกอบตามข้อ 1 และ 2 ได้ค่ะ**

การตรวจสอบผลคะแนน
สทศ. จะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งกลับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านทางอีเมล์ของท่าน

ดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไป 
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/610

https://www.facebook.com/189285457771760/posts/3176365682397041/?d=n

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่