มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ล่าสุด ปีการศึกษา 2565 โดยเพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ซึ่งเป็นเพจที่เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน ศิลปหัตถกรรม2565 ครั้งที่70

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ

ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรม ปี 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 70

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

กำหนดแข่งขัน

  • ระดับเขต ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 65
  • ระดับภาคหรือระดับประเทศ เดือน ม.ค. – กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดเจ้าภาพ

  • ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หมายเหตุ ทั้งนี้ สพฐ. จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

อัพเดต 25 พ.ย. 2565 เวลา 13.10น.

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่
4เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น.
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดต 15 พ.ย. 2565 เวลา 14.10น.
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่อัพเดต 23 พ.ย. 2565 เวลา 20.10น.
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่ 
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่ 
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่อัพเดต 22 พ.ย. 2565 เวลา 16.30น.
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่ 
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15.30น.,
กลุ่มกิจกรรมภาษาจีน 25 พ.ย. 2565 เวลา 13.10น.,
ภาษาต่างประเทศที่สอง 17 พ.ย. 2565 เวลา 16.00น.
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่ 
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่ 
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่ 
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่ 
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น.
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 14.00น.
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่ 

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (sillapa.net)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่