หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

415
0
ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ
ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) รายละเอียดดังนี้

ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ
ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลต่อการทดสอบ

อาศัยอำนาจมาตรา12 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระกับชาติด้านอาชีวศึกษา ทั้งนี้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here