มาแล้ว ปฏิทินปฏิบัติงานและตารางการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินปฏิบัติงานและตารางการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว ปฏิทินปฏิบัติงานและตารางการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
มาแล้ว ปฏิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่