สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สทศ. พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application โดยสามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) รองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง ปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ)

ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน สามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว

สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 10
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 11
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 12
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 13

วิธีการเข้าใช้งาน

สทศ.เชิญชวนทำการทดสอบ O-NET ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 14
สทศ.เชิญชวนทำการทดสอบ O-NET ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 15
สทศ.เชิญชวนทำการทดสอบ O-NET ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 16
สทศ.เชิญชวนทำการทดสอบ O-NET ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 17
สทศ.เชิญชวนทำการทดสอบ O-NET ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สทศ.เชิญชวนฝึกทำข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 18

เข้าใช้งานที่ >> onettesting.niets.or.th

คู่มือการใช้งาน

อีกทั้งระบบยังสามารถบริหารจัดกรคลังข้อสอบ ให้อยู่ในรูปแบบข้อสอบออนไลน์ พร้อมเผยแพรให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจ ได้เข้ามาประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง ผ่านเว็ปไชต์ http://onettesting.niets.or.th/login หรือเว็ปไซต์ www.niets.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่