หน้าแรก ข่าวการศึกษา บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63

บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63

1503
0
บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63
บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63

บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63 ผู้ที่จบในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,500 คนและจะจัดสอบให้กับผู้ที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจบในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้  เห็นชอบร่าง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. …ซึ่งตนได้กำชับไปว่า การทดสอบขอให้ครอบคลุม ตรงตามสาขาการสอน รวมถึงขอความชัดเจน ในเรื่องของครูต่างประเทศ ที่จะขอรับใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพ  หากสอบผ่านมาตรฐานความเป็นครูได้จะได้รับใบอนุญาตฯในการสอน  นอกจากนี้ตนยังได้ย้ำให้ทางคุรุสภา พิจารณามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ต้องมีความเข้มข้น รวมถึงประสานกับสถาบันผลิตครู ซึ่งปลายเดือนมีนาคมนี้ จะเชิญผู้บริหารสถาบันผลิตครู เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แม้สถาบันผลิตครู อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แต่การทำงานก็ยังต้องเชื่อมต่อกับศธ. ดังนั้น จึงต้องมีการหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งส่วนตัวมีโจทย์สำคัญ โดยส่วนตัวคิดว่า  เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู ไม่ได้มีปัญหา แต่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากทำการสอบแบบเดิม ก็จะมีข้อจำกัด ทำให้แด็กที่จบออกมาไม่มีความพร้อมในการปรับตัว

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบฯ แล้ว รอรัฐมนตรีว่าการศธ.ลงนาม ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการต่อไป ในส่วนของคุรุสภา จะเตรียมจัดทำข้อสอบ บริหารจัดการระบบการจัดสอบ จัดตั้งศูนย์สอบต่าง ๆ ให้ครอบคลุม คาดว่าจะเริ่มสอบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยกลุ่มที่จะเข้ารับการทดสอบกลุ่มแรก คือ ผู้ที่จบในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,500 คนและจะจัดสอบให้กับผู้ที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจบในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

“รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังส่งสัญญาณ ให้สถาบันผลิตครูเข้มข้นในเรื่องการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังขอให้คุรุสภา ไปพิจารณาเรื่องระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้มข้นมากขึ้น  เพื่อให้สามารถการตรวจสอบกรณีครู หรือผู้บริหารทำผิดจรรยาบรรณและสามารถลงโทษ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทางคุรุสภาก็จะเร่งดำเนินการ ” นางวัฒนาพรกล่าว

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดของข่าว : มติชนออนไลน์ วันที่ 4 มีนาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้สสวท.เปิดอบรมครูออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ 4 ก.พ. -16 เม.ย. 63
บทความถัดไปรมช.ศธ. ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่