สสวท.เปิดอบรมครูออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ 4 ก.พ. -16 เม.ย. 63
สสวท.เปิดอบรมครูออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ 4 ก.พ. -16 เม.ย. 63

สสวท.เปิดอบรมครูออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ 4 ก.พ. -16 เม.ย. 63 สสวท. ขอเชิญครูที่สนใจลงทะเบียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563

สสวท.เปิดอบรมครูออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ 4 ก.พ. -16 เม.ย. 63 2

วันที่เปิดสอน:   04 ก.พ. 2563  ถึง   16 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  615 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ครูผู้สอนวิขาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างประโยชน์จากผลงานด้วยการเพิ่มหรือสร้างมูลค่าให้กับผลงาน เข้าใจแนวคิดการคุ้มครองผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

ในหลักสูตรของการอบรมนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ส่วนที่ 2   การคิดเชิงออกแบบ    

ส่วนที่ 3   การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ส่วนที่ 4   การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ส่วนที่ 5   การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

 ซึ่งแต่ละหัวข้อ ประกอบไปด้วย

1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

3) แบบทดสอบ

4) เอกสารประกอบการอบรม

การพิจารณาเกณฑ์การผ่านผู้เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้เรียนจะต้องดำเนินการสอบในแต่ละส่วนของเนื้อหา เพื่อคิดค่าคะแนน โดยจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนรวมตลอดหลักสูตร 80 % ขึ้นไป

ลิงค์อบรม

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร
บทความถัดไปบอร์ดคุรุสภาไฟเขียวร่างหลักเกณฑ์ประเมินตั๋วครู ดีเดย์สอบป.บัณฑิตรุ่นแรก ต.ค.63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

5 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่