หน้าแรก ข่าวการศึกษา นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน

นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน

นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน

65
0
นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน
นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน

นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ด้วยระบบออนไลน์ ครูจากเครือข่ายทั่วโลกรับชมกว่าแสนคน

นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน
นักวิจัยธนาคารโลก ชี้ COVID-19 ทำเด็กไทยเสียโอกาสการเรียนรู้ เด็กชนบทขาดแคลน ซ้ำยังถูก bully ในโรงเรียน

ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านพัฒนามนุษย์ กลุ่มงานการศึกษา ประจำธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย เผยว่า ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ พบว่าเด็กในเมืองมีความพร้อมมากกว่า

https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/10/122462927_5236337843058360_2580254087198895760_n.jpg
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/10/122462927_5236337843058360_2580254087198895760_n.jpg

ผลการสำรวจพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก (bully) ในโรงเรียน พบว่า เด็กนักเรียนไทยมีอัตราการถูกกลั่นแกล้งรังแกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ทำให้เด็กไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ไม่มีความสุขในการไปโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความสามารถในการอ่านที่ลดต่ำลงตามไปด้วย

https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/10/122462927_5236337843058360_2580254087198895760_n.jpg
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/10/122462927_5236337843058360_2580254087198895760_n.jpg

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ได้เห็นครูแต่ละที่พยายามที่จะบอกเล่าปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหายุคที่โควิด-19 ระบาดกระทบการศึกษา ส่งผลให้เด็กไทยสูญเสียเวลาเรียน ขาดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่อไป

ประเทศไทย กำลังเฟ้นหาครูทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้ได้ผู้แทนของแต่ละจังหวัด ส่งเข้ามาส่วนกลาง คาดว่าในช่วงเดือนมีนาคม 64 จะทราบผล ทั้ง10ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ใครจะเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 เพื่อรับพระราชทานรางวัลในเดือนตุลาคม 2564 นี้

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here