ที่ประชุม กมว.เตรียมหาหลักเกณฑ์ให้ครูที่สอนเกิน5ปี ประพฤติดี ได้มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพครู
ที่ประชุม กมว.เตรียมหาหลักเกณฑ์ให้ครูที่สอนเกิน5ปี ประพฤติดี ได้มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพครู

ที่ประชุม กมว.เตรียมหาหลักเกณฑ์ให้ครูที่สอนเกิน5ปี ประพฤติดี ได้มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพครู ประชุมมาตรฐานวิชาชีพ เตรียมหาหลักเกณฑ์ให้ครูที่สอนเกิน5ปี ประพฤติดี ได้มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพครู

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอุกรรมการพิจารณาหาหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีโอกาสได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวประมาณ 15,000 คนทั่วประเทศ โดยบุคคลเหล่านี้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการเทียบประสบการณ์ให้คนกลุ่มนี้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เช่น มีประสบการณ์ 5-8 ปี การประพฤติที่ผ่านมาดี ไม่เคยถูกร้องเรียน เข้ารับการอบรมหรือทดสอบบางอย่างเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น เพราะบุคคลกลุ่มนี้ยังไมสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เนื่องจากแต่ละสถาบันจำกัดจำนวนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำงานเสร็จภายใน 2 เดือน เพราะ กมว.เห็นว่าวควรจะนับประสบการณ์การสอนมากกว่าไปบังคับให้ไปเรียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนเสนอร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2563 ต่อไปตนจะเชิญคณะอนุกรรมการด้านจรรยาบรรณพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำร่างฉบับแก้ไขเสนอให้ที่ประชุม กมว. พร้อมกับเสนอให้สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พิจารณาอีกครั้ง จากนั้น กมว.จะนำเสนอร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ฉบับใหม่ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อทำการประชาพิจารณต่อไป เมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว กมว.จะนำเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

“จุดเด่นของร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครูฉบับนี้ คือมีความทันสมัย ทันเห็นการมากขึ้น เช่น จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ที่กำหนดไว้ว่า รักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เอกสาร ภาพ วีดีทัศน์ หรือเสียงของผู้รับบริการ จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูล หรือการทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ

และจรรยาบรรณต่อสังคม ที่กำหนดไว้ว่า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีทัศนติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม ที่ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากใครประพฤติตนไม่เหมาะสม ถือว่ามีความผิดฐานประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ”นายเอกชัย กล่าว

ขอบคุณที่มา : FACEBOOK อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่