ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)

สทศ. กำหนดตารางสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

ป.6 สอบ 10 ก.พ. 67 ประกาศ​ผล 27 มี.ค. 67

ม.3 สอบ 11 ก.พ. 67 ประกาศ​ผล 28 มี.ค. 67​

ม.6 สอบ 24-25 ก.พ. 66/2-3 มี.ค. 67 ประกาศผล 29 มี.ค. 67

ตารางสอบ

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 8
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 9
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 10
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 11
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 12
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 13
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567)
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 (สอบปี 2567) 14

ที่มาข้อมูล : www.niets.or.th

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน
บทความถัดไปสกสค.ประกาศคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 ส่งผลงานภายใน 31 กรกฎาคม 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่