เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565 สอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566
เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565 สอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566

เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565 สอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สทศ. กำหนดปฏิทินการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565
เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565

ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

*** ยกเลิกการสอบแบบบังคับ

เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565


กำหนดสอบ O-NET วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางสอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 09.00 – 10.00 น วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 • เวลา 10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที่
 • เวลา 13.30 -14.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 • เวลา 15.00-16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 29 มีนาคม 2566

ตารางสอบ O-NET มัธยมศึกษาชั้นปีที่3

*** ยกเลิกการสอบแบบบังคับ

เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565

กำหนดสอบ O-NET วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2566
ตารางสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

 • เวลา 08.30 – 10.00 น วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 • เวลา 10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที่
 • เวลา 13.00 -14.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 • เวลา 15.00-16.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2566

ตารางสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

*** ยกเลิกการสอบแบบบังคับ

เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565

กำหนดสอบ O-NET วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565

ตารางสอบ
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 – 10.30 น. วิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

วันอาทิตย์ ที่ 26 กมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 – 10.30 น. วิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

การประกาศผล

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล วันที่ 29 มีนาคม 2566
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2566
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2566

ปฏิทินการดำเนินการ

 • โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET  : วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565
 • ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565
 • สทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2565
 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET : วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565
 • นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565
 • สทศ ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ : วันที่ 5 มกราคม 2565
 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : วันที่ 5-15 มกราคม 2566
 • ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : เว็บไซต์สถาบันทดสอบเพื่อการศึกษา สทศ. คลิกอ่านที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (niets.or.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่