หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

492
0
ว6626 การตรวจและประเมินผลงาน ปี 2563
ว6626 การตรวจและประเมินผลงาน ปี 2563

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. แจ้งหนังสือ เรื่องการตรวจและประเมินผลงาน ปี 2563 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแจ้งปฏิทินดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 บัญชีรายละเอียดจำนวนผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ที่ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่/ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่3) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือฉบับเต็มที่เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ http://personnel.obec.go.th/home/archives/46810

บทความก่อนหน้านี้เลขา กพฐ.มอบ 5 นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ย้ำสร้างคุณภาพผู้เรียน ,Big Data ,ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
บทความถัดไปนโยบาย แนวปฏิบัติ และปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here