ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ตามที่ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน ๖๖ แห่ง ดําเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ บางกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมี แต่ไม่ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง จึงได้แจ้งให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่จะใช้ตําแหน่งว่างดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําข้อมูลตําแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เสนอมายังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดําเนินการ รายละเอียดดังแนบ โดยขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูลจํานวนตําแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในภาพรวมของจังหวัด ตามแบบ ๑ และจัดส่งไปให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail : burnju3ahotmail.com ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก่อนนําส่งทางไปรษณีย์

สําหรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้รายงาน ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามแบบ ๒ ด้วย

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (รอบ2)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

2. แจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัครติวฟรีออนไลน์เฟส 2 ติวเข้มข้นต่อเนื่อง 6 วันเต็ม
บทความถัดไปสช.ร่อนหนังสือกำชับ ร.ร.เอกชนจ้างคนมี “ตั๋วครู”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่