ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ

  1. ยกเว้นให้ผู้สมัครไม่ต้องผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง โดยเนื้อหาหลักสูตร ต้องมีการพัฒนาทักษะที่สำคัญ 2 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มอีก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 1 ปี โดยประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน
ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1.แจ้ง ศธจ. ว830 ลว.11ก.พ.63

2.แจ้ง สศศ. 831 ลว.11ก.พ.63

3.แจ้ง สพท. ว832ลว.11ก.พ.63

4.มติ ก.ค.ศ. 728 ลว. 26 พ.ย. 62

5.รายละเอียดการคัดเลือก ว 8-62 .pdf

6.รายละเอียดการคัดเลือก ว8-62.zip ดาวน์โหลด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่