หน้าแรก ข่าวการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

99
0
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 จะสอบในปี 2564 ทั้ง 3 ระดับชั้นคือ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้

ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ขอบคุณที่มาเว็บไซต์ของ สทศ. : https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here