ข่าวดี!!  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 22/2566  ตั้งแต่วันนี้ ถึง  10  กุมภาพันธ์  2566  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร โดย  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง ตามเจตนารมณ์ ไม่ใช่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนการศึกษาจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา  และการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศต่อไปได้ 

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของโครงการ

ข่าวดี!!  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566
ข่าวดี!! มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 3
ข่าวดี!!  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566
ข่าวดี!! มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 4

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com,  Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 – 669 – 9711, 02 – 669 – 9615  

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 17 – 18 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมิน ว PA สำหรับครู” วันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่