หน้าแรก ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42

อบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42

11431
16
อบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42
อบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42

อบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้หา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย 1.สิทธิและความรับผิดชอบ 2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 3.การสื่อสารยุคดิจิทัล 4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 6.แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 7.สุขภาพดียุคดิจิทัล 8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 9.กฎหมายดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกณฑ์การประเมิน

  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

อ้างอิงเนื้อหาจาก

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เข้าศึกษาเนื้อหา

เข้าทดสอบได้ที่นี่

ที่อยู่อีเมล์จะต้องเป็นที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่านในการที่ระบบจัดส่งผลการประเมินกลับไป ระบบจะจัดส่งอีเมล์ 2 ฉบับ ฉบับที่ 2 จะเป็นเกียรติบัตรพร้อมผลการประเมินจะใช้เวลาในการประมวลผล 10-20 นาที

ขอบคุณที่มา : สพม.42

บทความก่อนหน้านี้รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร
บทความถัดไปสพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

16 ความคิดเห็น

  1. เป็นหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่