รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร
รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร

รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learning) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ฟรี โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั่วไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร
รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร 3
รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร
รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของ ก.พ. 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร 4

คลิกที่นี่ : หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

 • การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร
 • การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร
 • การเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
 • กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร

คลิกที่นี่ : หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

 • ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
 • การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร
 • ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) ) 6 หลักสูตร

คลิกที่นี่ : หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development)

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
 • การบริการที่ดี 2 หลักสูตร
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร
 • การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563  และเริ่มอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเรียน หรือกดที่ link ต่อไปนี้  รายละเอียดหลักสูตร (กำหนดการ คุณสมบัติผู้อบรม การสมัคร การอบรม การผ่านหลักสูตร)

ที่มา: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. | กระทรวงสาธารณสุข

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.มอบการบ้านเขตพื้นที่ วางแผนสอนออนไลน์ หากกลาง เม.ย.ยังไม่พ้นวิกฤต
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ และประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมรับเกียรติบัตร พัฒนาระบบโดย สพม.42
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

3 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่