หน้าแรก ข่าวการศึกษา กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

5100
0
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต สะลวง-ขี้เหล็ก​ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา​ 2559-2560 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here