ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 โดย สพฐ.ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ “Good Food For All กินดี – อยู่ดี” เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประเภทเกมการศึกษา และใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานสื่อการเรียนการสอนในช่องทางต่าง ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและผู้ที่สนใจต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจและสมัครใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 7
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 8
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 9
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 10
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 11
ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ภายใน 31 กรกฎาคม 2566 12

รายละเอียดเพิ่มเติม :: https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=2361&cat=F

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่