ขอเชิญลงทะเบียนอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 2 สมัคร 15-20 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 2 สมัคร 15-20 พฤศจิกายน 2564

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด จัดทํา หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๒ ผ่านวิดีทัศน์และรายการถ่ายทอดสด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการ รับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบวางแผน การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ในหัวข้อ การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้ง สามารถนับชั่วโมงเพื่อนําไปประกอบการขอมีวิทยฐานะ และขอเลื่อน วิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 2 สมัคร 15-20 พฤศจิกายน 2564 5

สมัครเข้าอบรมคลิกที่

**** ยังไม่เปิดรับสมัคร สมัคร 15-20 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่