นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์
นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ "DATA+AI Powered Communication 2022" ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้

นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ “DATA+AI Powered Communication 2022” ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้

นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ "DATA+AI Powered Communication 2022" ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้ 5

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ (CIC) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “DATA+AI Powered Communication 2022” เพื่อพัฒนานักสื่อสารดิจิทัลที่ต้องการเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะการใช้ข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานสายสื่อสาร ทั้งงานการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสายสื่อ รวม 11 วัน 50 วิชา

งาน “DATA+AI Powered Communication 2022” มหกรรมการอบรมยิ่งใหญ่ เสริมทักษะนิเทศปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ ทำงานทางด้านการสื่อสาร หรือผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสงสัยเหล่านี้

– อยากรู้ว่า ข้อมูล (DATA) คืออะไร
– อยากรู้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร
– อยากรู้ว่า เอา DATA+AI มาใช้ในองค์กรเพื่อการสื่อสารได้อย่างไร
– อยากรู้ว่า จะเปลี่ยนสายอาชีพมาทำงานด้าน DATA+AI ได้หรือไม่
– อยากรู้ว่า จะ Up-skills / Re-skills ให้เป็นที่ต้องการขององค์กรได้อย่างไร

สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร สอนสดถามตอบได้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ "DATA+AI Powered Communication 2022" ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้ 6

หลักสูตรที่ 1 Practical DATA+AI Skills ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนแต่ละห้องตามความสนใจตลอด 3 วัน ทั้ง 9 ห้อง 30 วิชา

ห้องที่ 1 Inspired DATA+AI Applications
ห้องที่ 2 Chatbot & Voicebot
ห้องที่ 3 DATA+AI for Business Opportunities
ห้องที่ 4 AI for Humanity
ห้องที่ 5 Data Analytics Tools for AI Marketing
ห้องที่ 6 DATA+AI Powered Human Experiences
ห้องที่ 7 Using DATA+AI for Media Strategy
ห้องที่ 8 DATA+AI for Customer Insight
ห้องที่ 9 DATA+AI Powered CRM

นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ "DATA+AI Powered Communication 2022" ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้ 7

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารองค์กร SME ผู้สนใจทั่วไป นักวิชาการ ที่อยากเรียนรู้พื้นฐาน DATA+AI ในทุกมิติ เพื่อหาโอกาสเพิ่มความรู้ และทักษะในการนำ DATA+AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

หลักสูตรที่ 2 DATA+AI for Marketing Communication เจาะลึกการใช้ DATA+AI เพื่อการสื่อสารการตลาด

เรียนต่อเนื่อง 8 วัน มีใบประกาศนียบัตร และเทียบโอนเครดิตรายวิชาได้ สำหรับผู้ที่เรียนครบทุกวิชา

  1. Marketing Communication in DATA+AI Era
  2. Understanding DATA+AI
  3. DATA+AI in Advertising and Brand Experiences
  4. DATA+AI in Content and Experiences
  5. DATA+AI in Social and Relationship
  6. Data and Machine Learning Foundation (1)
  7. Data and Machine Learning Foundation (2)
  8. DATA+AI in Commerce and SMEs
    .
นิเทศนิด้า จับมือ อว. จัดอบรมออนไลน์ "DATA+AI Powered Communication 2022" ลงทะเบียนฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อบรม 2-30 พฤศจิกายนนี้ 8

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการเรียนเจาะลึก การใช้ DATA+AI เพื่อตอบวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน
.

เวลา 09:00 -16:00 น.
ช่องทาง ZOOM Webinar
พบกันวันที่ 2-30 พฤศจิกายนนี้
เปิดรับลงทะเบียนแล้ว คลิ๊กเลย!!
http://gscm.nida.ac.th/th/previews.php?id=405

อ่านรายละเอียดการอบรม และลงทะเบียนได้ที่  http://gscm.nida.ac.th/th/previews.php?id=405 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 099-287-4647 หรือ Facebook Page : CIC ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ https://www.facebook.com/CICNitadeNida

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่