เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA : Personal Data Protection Act เตรียมความพร้อมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแต่นิยามข้อมูลส่วนบุคคล และการเริ่มต้นเก็บข้อมูล หลักการพิจารณาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษา และการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในการดำเนินการภายใต้การคำนึงถึงหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 5 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) ความสำคัญของการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้ในการสื่อสารการตลาด

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) แนวทางการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้ในการสื่อสารการตลาด

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์บูรณาการ (Synthesis) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้ในการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้ตามบริบทของตนเอง

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Data + AI for Communication: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ThaiMOOC

เข้าเรียนที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ รวมเครื่องมือจัดการไฟล์ แปลงไฟล์ PDF สร้างไฟล์ PDF Resize รูปภาพ แยกไฟล์ ตัดต่อวิดีโอ สารพัดจะทำกับพวกเอกสารต่าง ๆ ครบจบในเว็บเดียว ฟรี 100%
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการประเมิน SDQ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ พร้อมปก เครดิตเพจ สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่