โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ.
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ.

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (เปิดระบบวันที่ 29 มกราคม 2564)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการประเมินสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานจึงได้ดำเนินการโครงการ่สงเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น รับชมวิดีโอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ คลิก

**กรุณากรอก Email address เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างใบประกาศ

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ.

ทำแบบประเมินคลิกที่นี่

9 ความคิดเห็น

  1. […] วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔.จัดกิจกรรมโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).ทำแบบประเมินเพื่อรับใบประกาศจาก สมศ. ทาง https://www.kruachieve.com/?p=27149.***หากไม่ได้เกียรติบัตรโปรดเชคในจดหมายขยะ […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่