แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน “วันสำคัญของไทย ๑๒ เดือน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง “วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ด้วยบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 3

เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล

👉 ลิงก์บทเรียนออนไลน์ e-Learning
https://sites.google.com/esdc.go.th/historydays

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียนนี้ มีจำนวน ๑๐ ข้อ
๒. มีคะแนนหลังเรียน ๘ คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต ๑

👉 ลิงก์แบบทดสอบหลังเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCeockGQwou2sZGl-VBu1s1w4KAZ7fLqSKzfncYMVONntXg/viewform

👉 ลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-eYHsdp4ndl-nusjdE40RXzvLejGEcQsMg5J83HngGiEUSg/viewform

จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่