แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปายวิทยาคาร

แบบทดสอบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา “

แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะส่งเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปายวิทยาคาร 4
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปายวิทยาคาร 5

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปายวิทยาคาร 6

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนปายวิทยาคาร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่