แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม คลิกลิงก์
วันอาสาฬหบูชา >>https://bit.ly/3Pl4TRt
วันเข้าพรรษา >>https://bit.ly/3Pn4vlv

เข้าร่วมกิจกรรม คลิกลิงก์ หรือ Scan QR Code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กรกฎาคม 2565

ทำแบบทดสอบวัดความรู้ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ <<เกียรติบัตรจำกัดจำนวนผู้รับได้วันละ 100 ฉบับ เท่านั้น>>
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

>>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<<

ขอบคุณที่มา : งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่