แบบทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบออนไลน์ ๖๐% จะได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม (กรุณาระบุอีเมล์ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการส่งเกียรติบัตรให้กับท่าน)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ "กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม  2

ทำแบบทดสอบคลิก

ขอบคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่