แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

กลุ่มสาระการเรียรรู้ภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้ระบบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
แบบทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ 4 ตัวเลือก (ข้อละ 1 คะแนน)
สำหรับผู้ที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 70% (14 ข้อ 14 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตร ส่งให้ทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง ก่อนทำการยืนยันการส่งคำตอบ )

* ข้อควรระวัง : โปรดเขียนคำนำหน้าชื่อ และตรวจสอบการสะกด ชื่อ-สกุล ให้เรียบร้อยก่อนส่งเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ กลุ่มสาระการเรียรรู้ภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ที่มา : https://www.facebook.com/nadsinkasin/

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ สร้างเว็บไซต์ด้วย Canva วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 19.30 – 21.30 น. อบรมผ่าน Zoom โดย PLC to Skills IT กับ Kruboycoding
บทความถัดไปแนวทางการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ FDA Center
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่