สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

สพฐ. ร่วมกับสสวท. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

5. หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

7. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

เชิญชวนครูในสังกัดที่สนใจ สมัครและเริ่มเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง https://teacherpd.ipst.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้วยื่นภาษีบุคคลปี 2563 ออนไลน์ ยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บทความถัดไปสพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง อบรม C4T Plus รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่