ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1 3

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วม “กิจกรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลากับศึกษานิเทศก์”ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “KPT1 CONNECTION Center” Anywhere Anytime for Everyone เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียนนี้ มีจำนวน ๑๐ ข้อ
๒. มีคะแนนหลังเรียน ๘ คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1

ลิงก์บทเรียนออนไลน์ e-Learning
t.ly/Zvtka

ลิงก์แบบทดสอบหลังเรียน
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfEyUHz1fsiQ…/viewform

ลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScqwKnHKXwoYX…/viewform

จัดทำโดย
นางสาวพัสฏาพรห์ วัฒนากรคำจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่