อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี โดยพลเมืองดีจิทัล อคาดามี่ และ SCB Academe

ขอเชิญทุกท่านอบรมออนไลน์ PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในบริบทของสถาบันการเงิน เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล เราทุกคนในองค์กรจึงควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วย

คำอธิบายหลักสูตร (Course Description)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กรรับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปการปฏิบัติให้สอดคล้องในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่ให้รั่วไหล อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร ทั้งในเรื่องของมูลค่าทางการเงิน (Financial loss) และ ชื่อเสียงองค์กร (Reputational loss)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กรทำความเข้าใจ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปการปฏิบัติให้สอดคล้องในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Course Curriculum

Introduction

  •  StartIntroduction (1:16)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทำความรู้จัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบทดสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี โดยพลเมืองดีจิทัล อคาดามี่ และ SCB Academe 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน รับเกียรติบัตรฟรี

เข้าเรียนคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : พลเมืองดีจิทัล Academy | พลเมืองดีจิทัล อคาดามี่ (pmd.academy)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่