อบรมฟรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดย ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น !!

จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดการอบรม

– วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 66 เวลา 08.30 – 17.30 น.

– ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (ตึก 34) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– วิทยากร
รศ.ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
ศน. รติ จิรนิรัติศัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

อบรมฟรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดย ม.ราชภัฏเพชรบุรี
อบรมฟรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดย ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
อ.สรศักดิ์ ทองเพชร  
086-3838314

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่