สสวท.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม!! ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564
สสวท.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม!! ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564

สสวท.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม!! ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือ coding แต่ได้รับมอบหมายให้สอน ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564

หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา (รับรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม)

คำชี้แจง การอบรมมีรายละเอียดดังนี้
1. การอบรมนี้สำหรับครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือมีบ้างเล็กน้อย
2. จัดอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฏาคม -1 สิงหาคม 2564 ท่านสามารถเลือกสมัครรุ่นใดก็ได้
3. การอบรมจะจัดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
4. เป็นการอบรมฟรี โดยไม่มีค่าลงทะเบียน (แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)
4. ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้
5. สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

สสวท.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม!! ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564
สสวท.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม!! ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มิถุนายน 2564

สมัครเข้าอบรม!!

ระดับประถมศึกษา (รับรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

– ระดับมัธยมศึกษา (รับรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่